Троллинг неуместен атаман, так же 4е сутки войти не могу, кри сгорели//